سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید سعید قنادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن،دانشکده مهندسی معدن و متالوژی،دا
اردشیر هزارخانی – هیات علمی،استاد،دانشکده مهندسی معدن و متالوژی،دانشگاه صنعتی امیرک
حمید عشقی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی ا

چکیده:

درتحقیق حاضر باتوجه به گستردگی درانواع زغالسنگ های موجود سعی شده است که به طراحی یک نرم افزار موثر و کاربردی پرداخته شود که درآن با استفاده ازپارامترهای اصلی و تکمیلی درمورد هرزغالسنگ به شناسایی نوع آن پرداخته می شود ازمزایای عمده این نرم افزار دقت وس رعت بالای انجام تحلیل ها روی نمونه های مورد بررسی بخصوص درمواردی که تعدادنمونه ها زیاد است می باشد درحالیکه انجام این فرایند بصورت دستی معمولا کاری زمان بر و با دقت پایین همراه است دراین تحقیق از داده های فرضی برای ۴۰ نمونه مشابه استفاده شده است و دو روش برمبنای میانگین و فراوانی برا یتحلیل و شناسایی نوع زغالسنگ این داده ها به کارگرفته شده است درنهایت می توان گفت که رویه پیشنهادی به علت سرعت و دقت بالای خود می تواند به عنوان ابزارمناسبی برای این منظور استفاده شود.