سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمید تاجرنیا – کارشناس ارشد مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست، دانشکده عمران و محیط ز
محمدحسین رستمی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی محیط زیست، دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه صن
محسن سعیدی – عضو هیئت علمی دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت
حسین فخرایی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

افزایش روز افزون فعالیت هایی چون عملیات های اکتشاف و جابجایی و ذخیره سازی نفت و فرآوردههای آن سبب افزایش خطر رویداد حوادث نشت این آلاینده به محیط های آبی کشور شده است. به منظور آمادگی برای مواجه با چنین حوادثی، آماده سازی برنامه هایاحتمالی نشتی نفت جهت استفاده از تکنیک های مختلف پاکسازی ناگزیر خواهد بود . یک جزء مهم از این طرح ها استفاده از مدل های ریاضی و نرم افزاری برای پیش بینی حرکت لکه نفتی و توزیع غلظت ذرات نفت در سطح و عمق ساختار آب و همچنین آب های ساحلی می باشد . در این پژوهش علاوه بر مروری بر حوادث بزرگ انتشار آلاینده های نفتی در محیط آبی و اثرات و سرنوشت این آلاینده ها، به معرفی جدیدترین و پرکاربردترین مدل ها و نرم افزارهای پیش بینی انتشار آلایندهها، بویژه آلاینده نفتی در محیط آبی،همچون GNOME ، COSIM ، SWPSM ، Gulf Spill ، MEDSLIK و .. پرداخته شده است