سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید سعید قنادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اردشیر هزارخانی – استاد دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
احسان فرح بخش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه تهران،
ندا ماهوش محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

چکیده:

معمولا در مرحله مطالعات امکانپذیری یک کانسار، برای آن عیار حدهای متفاوتی در نظر میگیرند و با توجه به مدل توزیع، ذخایر نظیر هر یک از این عیار حدها را محاسبه میکنند. واضح است که هر یک از این ذخایر، عیار میانگین ویژهخود را دارند. بنابراین اگر عیار حد بصورت متغیر در نظر گرفته شود و میزان ذخیره و عیار متوسط ذخیره مربوط به هر یک رسم شود، منحنی تناژ – عیار مربوط به هر یک از این ذخایر را می توان در اختیار داشت. میزان ذخیره و عیار متوسطمربوط به عیار حدهای مختلف را به روشهای متفاوت میتوان محاسبه کرد. یک راه حل ساده برای مواردی که توزیععیارها حالت نرمالی داشته باشند استفاده از جدول های احتمال و جداول محاسبه تناژ و عیار متوسط به کمک یک سری روابط ریاضی میباشد. در تحقیق حاضر با استفاده از مفهوم توسعه یافته این تکنیک، سعی شده است که به طراحی یکنرمافزار موثر و کاربردی پرداخته شود که در آن با استفاده از جدولهای احتمال به تحلیل و محاسبه احتمال، میزان ذخیره و عیار متوسط پرداخته میشود. از مزایای عمده این نرمافزار دقت و سرعت بالای انجام تحلیلها روی نمونههای موردبررسی میباشد در حالیکه انجام این فرآیند بصورت دستی معمولاً کاری زمان بر و با دقتی پایین میباشد