سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا عزیزی – کارشناس ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه اصفهان
حسین مصدق – دکتری چینه و فسیل شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان
خالق طیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

توجه به وجود این گروه از میکروفسیل ها در رسوبات دونین بعضی از نقاط کشورمان و عدم مطالعه دقیق آنها در ایران، سعی شده ضمن شناسایی و معرفی این گروه، اهمیت آنها در تفسیر محیط رسوبی از نظر عمق و پالئواکولوژی مورد بررسی قرار گیرد. بررسی این میکروپروبلماتیکا نشان می دهد که آنها در محیط های کم عمق دریا حضور دارند.