سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه یزدی پاریزی – دبیر، زیست‌شناسی ، آموزش و پرورش سیرجان
محسن اذرپیرا – مدرس، گروه زیست‌شناسی ، دانشگاه پیام نور سیرجان
علی اصغر پیله وریان – استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور اصفهان
سید مسعود مجدزاده – استادیار گروه زیست‌شناسی ، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این پژوهش موش دو پای پنج انگشتی کوچک منطقه شکار ممنوع گودغول مورد بررسی قرار گرفت. منطقه گودغول با وسعت ۵۰۱۷۵ هکتار در غرب کویر نمک سیرجان در ۴۰ کیلومتری غرب شهر سیرجان و در حاشیه شمالی منطقه حفاظت شده بهرام گور (استان فارس) در استان کرمان قرار دارد. طی مطالعات فونستیکی نمونه‌های از موش دو پای پنج انگشتی جمع‌آوری گردید. نمونه‌ها با استفاده از دست یا توری حشره گیری در شهر جمع‌آوری شدند . صفات ریخت شناسی و ریخت سنجی موش دو پای پنج انگشتی کوچک جهت استفاده در پژوهش‌های بنیادی و کاربردی مربوط به کنترل آفات کلی بررسی شد .