سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منایع طبیعی سار
سیدحسن زالی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سارا صدری جم – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منایع طبیعی سار

چکیده:

یکی از مشکلاتی که نه تنها در ایران بلکه در کلیه مناطق جهان مرتعداران را دچار نگرانی نموده، وجود گونه های گیاهی سمی مراتع می باشد. این گیاهان با مرگ دام، سقط جنین، بیماری های مزمن، ضعف عمومی دام مستقیما باعث ضرر اقتصادی دامپروری می گردند.کاهش تولیدات دامی، کاهش پاسخ به داروهای دامپزشکی، افزایش هزینه های درمان دامپزشکی، نیاز به استفاده از مکمل های غذایی و…به طور غیر مستقیم باعث افزایش هزینه های دامداری و ضرر اقتصادی می گردند. برای انجام این تحقیق ابتدا مبادرت به تهیه فهرست فلورستیک استان سیستان و بلوچستان گردید. در این مقاله اطلاعاتی که ملزم به پژوهش بوده از روش های اسنادی- کتابخانه ای گردآوری شدند و سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.در این مطالعه گیاهان بر اساس نام علمی، نام فارسی، تیره، فرم زیستی،اندام های مسموم گیاه، نوع ترکیب سمی، اثرات سم بر دام و کاربرد دارویی تقسیم بندی شدند. بسیاری از خسارت ها و تلفات دام نتیجه مستقیم مدیریت ضعیف در مرتع می باشد.درحالیکه بسیاری تصور می کنند از گیاهان سمی باید دوری گزید، باید خاطرنشان کرد که با اعمال سیستمهای مدیریتی مختلف می توان از این گونه گیاهان استفاده نمود.