سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدحسن زالی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
شهلا قادری – دانشجویان کارشناسی ارشد مرتعداری دانشکده منابع طبیعی ساری
فاطمه شکریان – دانشجویان کارشناسی ارشد مرتعداری دانشکده منابع طبیعی ساری
منصوره کارگر – دانشجویان کارشناسی ارشد مرتعداری دانشکده منابع طبیعی ساری

چکیده:

در طول تاریخ و سیر تدریجی تحولات علمی، نقش گیاهان در درمان و شناخت مواد موثره این گیاهان باعث گردید تا از آنها در صنعت داروسازی، تهیه رنگ، مواد غذایی و عطر استفاده های شایان توجهی شود. گروهی از گیاهان دارویی گیاهانی آبزی می باشند. در این تحقیق سعی به معرفی این گیاهان شده است. با بررسی منابع مختلف فلور استان و بازدید های متعدد لیست فلورستیک گیاهان آبزی استان تهیه گردید. به کمک منابع و تجارب نگارنده مهمترین گیاهان دارویی از لیست یاد شده جدا شد. پس از آن با بررسی های عینی خصوصیاتی از قبیل: شکل زیستی، فرم رویشی، طول عمر گیاهان تعیین گردید و از روی منابع تخصصی گیاهان دارویی مواد موثره، قسمت مورد استفاده و اثر درمانی این گیاهان مشخص شد. نتایج نشان داده که گونه های پایا با ۶۱ درصد فراوانی در بالاترین رده و گونه های دو ساله با ۴ درصد در پایین ترین رده قرار گرفتند. بررسی های حاصل از شکل زیستی گیاهان منطقه موید آن بود که گونه های هیدروفیت در منطقه غالب بوده و تروفیت ها و کریپتوفیت ها با اختصاص فراوانی کمتر در رده های پایین تر قرار گرفتند. گیاهان بررسی شده جمعا شامل ۱۶ تیره بوده که در میان آنها تیرهCompositae بیشترین گونه های آبزی دارویی را شامل بوده است.