سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شیرین صباح – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم اباد

چکیده:

با رشد روزافزون استفاده از تجهیزاتالکتریکی و الکترونیکی نیاز به توزیع و حفاظت طیف الکترومغناطیسی برای ارتباطات اهمیت بیشتری می یابد از طرفی دولت ها خواستار قانون گذاری تعیین و اختصاص نیرو برای مجموعه هایی از استاندارهای ضمانت شده هستند که سازگاری الکترومغناطیسی را به طور مناسبی در طرح و دسته بندی های معین قرا ردهد و بصورت جامع و قابل توسعه مورد استفاده قرار گیرد دراین مقاله ابتدا سازگاری الکترومغناطیسی سپس برخی از استاندارهای بین المللی سازگاری الکترومغناطیسی جهت استفاده درطر احی ها معرفی شده است همچنین چند نمونه از استاندارهای پرکاربرد نظامی در پایان بیان شدها ست.