سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سینا کیهانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
مسعود ربانی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه لیزینگ گزینه مقابل خرید برای مشتریان خیلی از کالاهای گران قیمت و یا تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز کارخانه ها می باشد دراین مقاله با تعریف یک مساله جدید با عنوان میدان لیزینگ که تمام اطراف قراردادهای لیزینگ از جمله موجر مستاجر و تولید کننده را دربرمیگیرد نظم بهتری به مساله لیزینگ داده شده است از جمله مهمترین ریسکهاییکه این میدان را تحت تاثیر قرار میدهند ریسک کاهش تقاضا و ریسک اعتباری می باشند که بطور همزمان با مساله مطرح شده درنظر گرفته شده اند یک مدل ریاضی جدید سه جانبه که تولید کننده موجر و مستاجر را درگیر این تصمیم گیری می نمایند ارایه شده است سپس نتیجه گرفته شده که این مدل تصمیم گیری بدون درنظر گرفتن ریسک اعتباری منطقی نیست درنهایت مدل بازی لیزیک هدرآن مجموعه استراتژی های تولید کننده و موجر به ترتیب روشهای تولیدی و روشهای قیمت گذاری متفاوت می باشند طراحی و حل شده است.