سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کاظم مشهدی آل – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت دبیر شهید
افشین کازرونی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مهرداد کازرونی – استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در صنایع امروزی، فرآیندهای کسب و کار و فن آوری اطلاعات آن چنان در هم آمیخته اند که تفکیک این دو در سازمان ها ناممکن به نظر نی رسد. جهت یکپارچه سازی منابع یک سازمان از متدولوژی های مختلفی استفاده می شود اما مقوله سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ERP از شناخته ترین آنهاست. راه حل ERP ستون فقرات اطلاعات در همه مناطق کسب و کار و همچنین هسته مرکزی زنجیره ارزش یک سازمان است. استقرار آن می تواند فرصت های نامحدودی را به سازمان ارائه نماید. آنجایی که این راه حل گران قیمت و تصمیم برای اجرا در سازمان یک تصمیم استراتژیک بوده است تنها با انتخاب صحیح و اجرای مناسب تاثیر مطلوب در سازمان می گذارد، و در صورت اشتباه و یا بی دقتی زیان آور بوده منجر به تحمیل هزینه های سنگین به سازمان می شود. در نتیجه انتخاب مناسب و استقرار صحیح این راه حل ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است در این مقاله روش های مختلف انتخاب مناسب که توسط افراد متخصص پیشنهاد شده به مرور شده و در انتها معیارهای اساسی و کاربردی که می تواند در فرآیند انتخاب و اجرای صحیح ERP تاثیرگذار باشد ارائه شده است