سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعبدالمهدی هاشمی – کاشان دانشگاه کاشان پژوهشکده انرژی
مجید نیکفر –
محمدمهدی خسروی الحسینی – تهران پژوهشگاه شرکت نفت

چکیده:

درچنددهه گذشته احتراق درمحیط متخلخل با توجه به مزایای متعدد آن مورد توجه محققین قرارگرفته است درحال حاضر هیچ تحقیقی درزمینه احتراق درمشعلی که ترکیبی از محیط متخلخل و شعله آزادب اشد انجام نگرفته است دراین مطالعه نسل جدیدی از مشعل ها که مشعل ترکیبی متخلخل شعله آزاد نام دارد معرفی می شود این مشعل مورد آزمون تجربی و شبیه سازی عددی قرار میگیرد محیط متخلخل که به شکل استوانه است درامتداد محور سوراخ شده است که جریان خروجی از این قسمت شعله آزاد را بوجود می آرود نتایج با مدلسازی عددی انجام گرفته برای همین شرایط و هندسه مقایسه می شود نتایج تطابق خوبی را بین داده های تجربی و نتایج عددی نشان میدهد بطوریکه حداکثر اختلاف بین نتایج تجربی و عددی حدود ۷ درصد می باشد. همچنین از نتایج تجربی و عددی مشاهده م یشود که شعله درزیرمحیط متخلخل پایدار می شود سرعت شعله در خروجی قسمت سوراخ حداقل ده برابر سرعت شعله آرام است.