سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره شیخ خوزانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه سمنان
خسرو حسینی – استادیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه سمنان
علی معین الدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

مدیریت مناسب منابع آب یکی از راهکاری مطلوب جهت استفاده بهینه منابع آب سطحی و زیرزمینی می باشد. رشد سریع جمعیت، افزایش روزافزون نیازهای آبی و محدودیت منابع آب، مدیرت مخازن سدها را به عنوان یکی از مهمترین مسائل مدیریت منابع آب مورد توجه قرار داده است . استفاده پایدار و مدیریت صحیح منابع آب می تواند در تخصیص آب، با در نظر گرفتن اولویت های تأمین نیازها و نیز کاهش خسارات ناشی از عدم قطعیتهای موجود در مقادیر آورد رودخانه ها تأثیر به سزایی داشته باشد. در دهه های گذشته با رشد قابلیت های نرم افزاری، امکان توسعه مدل های رایانه ای فراهم شده است که به نوبه خود نقش موثری در بهینه سازی و شبیه سازی منابع آب داشته است. یکی از آنها مدلRIBASIMمی باشدRIBASIM مدلی کلی برای تجزیه و تحلیل رفتار حوضه رودخانه تحت شرایط مختلف هیدرولوژیکی است. در این مقاله به شرح نرم افزار وقابلیت های آن در مدیریت منابع آب پرداخته شده است