سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معین چوبینه – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشگاه علم و صنعت ای
محسن کلانتر –

چکیده:

حضور تولیدات پراکنده درشبکه توزیع سبب تغییرفرایند بهره برداری از این شبکه ها خواهد شددراین راستا نیاز است تا بهره بردار شبکه توزیع هزینه های بهره برداری از شبکه را با درنظر گرفتن اثرتولیدات پراکنده باسایر پارامترهای فنی شبکه نظیر تلفات توان اکتیو و راکتیو و پروفیل ولتاژ حداقل بنماید یکی از راه کارهای برخورد با چنین پیچیدگی ای استفادها ز یک تابع چندهدفه درروند بهره برداری می باشد این مقاله چارچوب بهره برداری چندهدفه جدیدی را معرفی کرده که گستره وسیعی از پارامترهای مهم و تاثیر گذار شبکه توزیع را درخود لحاظ می نماید دراین مقاله نشان داده خواهد شد که یکی از مزایای درخور توجه این مدل استفاده از شاخصهای حساسیت تابع هدف آن می باشد که می توان از آنها درمطالعه برنامه ریزی شبکه توزیع بهره گرفت و مکان تولیدات پراکنده آینده را تعیین نمود.