سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین فلاح – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای
ابوالفضل برخورداری – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد
غلامحسین حلوانی – استادیار
محمدرضا امینی پور – مربی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

چکیده:

امروزه مواجهه به آلاینده های هوابرد به عنوان یکی از فاکتورهای مهم و تاثیر گذار برسلامت انسان ها شناخته شده است ازطرفی با توجه به محدودیت های انجام مطالعات درمحیطهای کاری استفاده ازسیستم های تولید و شبیهساز آلاینده ها درداخل آزمایشگاه می تواند انجام تحقیقات برروی آلاینده ها درمحیطهای کاری راتسهیل نماید دراین مطالعه ابتدا با بررسی تحقیقات صورت گرفته درسطح جهان انواع دستگاه ها دراین زمینه مورد بررسی قرارگرفت و پس از مطالعه قابلیت های نمونه های موجود و اخذنظر افراد متخصص دراین زمینه و همچنین بادرنظرگرفتن اهداف این مطالعه نسبت به طراحی محفظه شبیه ساز آلاینده های هوابرد اقدام گردید.