سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس افشار – استاد گروه آب و محیط زیست دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدیه سلمان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از مهم ترین مشکلات زیست محیطی، اثرات ناشی از اجرای پروژه های مختلفبر محیط اطرافمی باشد. بنابراین پیشاز اجرای پروژه نیازبه پیشبینی ، ارزیابی و تخفیفاثرات منفی احتمالی استEIAارزیابی اثرات ممکن که یکپروژه ممکن است بر محیط داشته باشد، می باشدیکی از مشکلاتی که اکثر روشهای ارزیابی اثرات زیست محیطی دارند مدت زمان طولانی برای انجام ارزیابی است . در راستای ارائه راه حلی برای این مشکل در این مطالعه به معرفی یکروشتقریبا سریع ارزیابی اثرات پرداخته می شود.این روش، ماتریسارزیابی سریع اثراتRIAM)نام دارد و روشی جدید برای ارزیابی اثرات زیست محیطی می باشد