سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی خانی – کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی دانشجوی مقطع کارشناسی ار
صادق زمانی – کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی

چکیده:

هدف از این مطالعه ، شناخت فون مهره داران بارز پناهگاه حیات وحش شیراحمد سبزوار در غرب استان خراسان رضوی می باشد. بر این اساس در طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ به مدت سه سال نسبت به شناسایی گونه های جانوری مهره دار منطقه براساس خصوصیات مرفولوژیک ، مرفومتریک و مریستیک اقدام گردید. تعداد ۲۰ گونه پستاندار ، ۹۵ گونه پرنده و ۲۱ گونه خزنده شناسایی شدند. بر طبق فهرست های IUCN و CITES و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست ایران ، تعداد ۲ گونه حمایت شده ،۱ گونه آسیب پذیر و ۶ گونه در شرف تهدید با ریسک کمتر از پستانداران و ۲۰ گونه حمایت شده ، ۱ گونه در معرض خطر ، ۱ گونه آسیب پذیر و ۳ گونه در شرف تهدید با ریسک کمتر از پرندگان در منطقه مشخص شدند. آهو گونه جانوری شاخص منطقه بوده و بیشترین جمعیت مهره داران منطقه را به خود اختصاص داده است. گرگ، روباه ، شغال ، گربه وحشی، کفتار، کاراکال، تشی، خرگوش ، زرده بر، عقاب شاهی ، هوبره ، جغد تالابی ، بالابان و کرکس سیاه از دیگر گونه های شاخصی هستند که در منطقه شناسایی شده است.