سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثاق قدیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی گرایش شناسایی و انتخاب مواد مه
سیدصادق قاسمی بنادکوکی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد/ دانشگاه یزد
علیرضا مشرقی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد/ دانشگاه یزد
مسعود مشرفی فر – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد/ دانشگاه یز

چکیده:

فولادهای میکروآلیاژی جوشپذیر از خانواده فولادهای کم آلیاژ استحکام بالا با مقادیر محدودی عناصر کاربیدساز قوی نظیرV و Nb ،Ti جهت کنترل رشد دانههای آستنیت میباشند. درجه حرارت و زمان آستنیته کردن و یا جوشکاری تأثیربسزائی بر دانهبندی آستنیت و متعاقباً ریزساختار و خواص مکانیکی این فولادها دارد. در این پژوهش تأثیر درجه حرارت بررشد دانههای آستنیت اولیه در فولاد میکروآلیاژیTi-Nb دار بررسی شد. بدین منظور نمونههایی در درجه حرارتهای ۱۳۰۰-۹۰۰به مدت یک ساعت آستنیته و سپس در آب سختگردانی شدند تا دانهبندی آستنیت اولیه در نمونه ها بدون هیچ تغییری در درجه حرارت محیط حفظ گردد. برای آشکارسازی مرزدانه های آستنیت سه تکنیک مختلف اچ مورد بررسی قرار گرفت و روش ترکیب اکسیداسیون حرارتی دما بالا و اچ شیمیایی بعنوان مناسبترین تکنیک جهت نمایان ساختن مرزدانههای آستنیت انتخاب گردید