سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرضیه صالح نسب – دانشجوی کارشناسی ارسد فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن و متال
رضا دهقان – استادیار فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، مرکز پژو

چکیده:

در دهه های اخیر سیستمهای نوین متعددی برای آبگیری باطله های کارخانه های کانه آرایی معرفی و در مقیاس صنعتی پیاده سازی شده اند. اهمیت روز افزون بازیابی و مدیریت آب در کارخانه ها، روند استفاده از تیکنرهای جدید را شتاب بیشتری بخشیده است. با توجه به محدودیت آب در اغلب کارخانه های فرآوری مواد معدنی ایران بدیهی است که شناخت این فناوری و استفاده از آن می تواند نقش بسیار مهمی در بهره برداری بهینه از منابع موجود ایفاء نماید. لذا در این تحقیق ضمن بررسی ویژگیهای کلی انواع تیکنرهای جدید مورد استفاده در صنایع فرآوری مواد معدنی، به مبانی عملکرد این تیکنرها و مقایسه آنها با یکدیگر و نیز با تیکنرهای رایج پرداخته شده است. تیکنرهای مورد بررسی در این تحقیق شامل تیکنرهای ظرفیت بالا (High Rate)، تیکنرهای خمیری (Paste Thichener)، تیکنرهای لاملا (Lamella)، تیکنرهای نواری (Belt Thickener) و تیکنرهای مخروط عمیق (Deep cone) می باشند. همچنین فلوشیتهای عملیاتی تیکنرهای جدید و سایر کاربردهای آنها در صنایع معدنی از قبیل پرکردن فضاهای زیرزمینی ناشی از استخراج، بخش دیگر این مقاله را تشکیل می دهد. در پایان بر اساس مزایای این تیکنرها و کاربرد آنها برای آبگیری م واد معدنی مختلف، پتانسیلهای مناسب جهت استفاده از آنها در صنایع فرآوری مواد معدنی در کشور پیشنهاد شده است.