سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

موسی اکبرلو – استادیار گروه مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیده معصومه دیف رخش – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ

چکیده:

بررسی فلور هر منطقه به دلیل اینکه حضور گیاهان و وضعیت آنها را در آن منطقه نشان می دهد از اهمیت خاصی برخوردار است. در واقع بررسی های فلوریستیک مانند شناسنامه ای است که نشان دهنده وضعیت گذشته و حال یک منطقه است و همچنین، در پیش بینی های آینده نقش بسزایی دارد. این تحقیق در مراتع چهل کنار استان خوزستان که به عنوان یکی از مراتع قشلاقی استان محسوب می شود انجام شده است. بخش چهل کنار با ۵۶۸ هکتار مساحت و ۳۵۰ میلی متر بارش در شرق شهرستان بهبهان واقع است. به منظور معرفی فلور منطقه در فصل بهار گیاهان جمع آوری و بر اساس منابع معتبر گیاهشناسی شناسایی گردید. به طور کلی، ۲۵ گونه از ۱۵ تیره گیاهی جمع آوری و شناسایی شد. سپس پراکنش جغرافیای و شکل زیستی گونه های شناسایی شده بررسی گردید. نتایج نشان داد که همی کریپتوفیت ها ۴۱ درصد شکل زیستی را به خود اختصاص دادند که نشان دهنده اقلیم گرم و خشک در این منطقه است.