سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

خالد محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
فاطمه حسن کاویار – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
طیب محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
مصطفی ترکش اصفهانی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بررسی فلورهرمنطقه ازاهمیت بالایی برخوردار است زیرافهرست گیاهان شناسنامه ای مفید برای هرمنطقه و پتانسیلهای آن به حساب می آید منطقه حفاظت شده بیجاردراستان کردستان ازلحاظ جغرافیایی درمحدوده طول شرقی و عرضشمالی قرارگرفته است میانگین بارندگی سالیانه منطقه برابر ۳۰۸/۷میلیمتر و میانگین سالانه دمای منطقه برابر ۱۰/۹ درجه سانتیگراد می باشد وسعت کل منطقه حفاظت شده ۳۱۷۶۹/۶ هکتار می باشد بررسی و مطالعه فلوراین منطقه طبق روش مرسوم مطالعات فلوریستیک گیاهان ازمنطقه نامبرده جمع آوری و شناسایی شد نشان داد که درمنطقه حفاظت شده بیجار ۳۲تیره و ۱۴۲گونه گیاهی وجود دارد بزرگترین تیره Gramineae با ۲۳گونه است شکلهای زیستی گیاهان منطقه طبق روش رانکایرشامل ۴درصد فانروفیت ۲درصد کریپتوفیت ۲۹درصد همی کریپتوفیت ۶درصد کامفیت و۵۵درصد تروفیت و ۴درصد ژئوفیت است.