سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساره رحیمی – مهندسی منابع طبیعی محیط زیست
مریم احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
اعظم خادمیان – زیست شناسی جانوری

چکیده:

دراین تحقیق فروگیاهان دارویی منطقه سرپنیران مورد بررسی قرارگرفته است حوزه آبخیز سرپنیران به فاصله ۱۴۰کیلومتری شیراز و ۲۰کیلومتری شرق سعادتشهر واقع شده است طول جغرافیایی این منطقه از ۵۳ درجه ۲۷دقیقه تا ۵۳درجه ۳۲ دقیقه و عرض جغرافیایی از ۲۹ درجه و ۵۷ دقیقه تا ۳۰درجه و ۳۰دقیقه میباشد بارندگی متوسط سالانه ۳۶۱/۷ میلیمتر است ارتفاع متوسط از سطح دریا ۲۰۲۰ متر است و متوسط درجه حرارت سالانه ۲۲ درجه سانتیگراد است اقلیم این منطقه خشک و نیمه خشک است باتوجه به تنوع واحدهای اراضی و فیزیوگرافی حوزه مورد مطالعه دارای خاک خیلی کم عمق با بافت سبک تا خاک عمیق با بافت سنگین میباشد مطالعه گیاهان دارویی منطقه سرپنیران انجام و نمونه ها با استفاده از فلورهای مختلف شناسایی گردیدو مشخص گردید که بیشتر گونه ها متعلق به خانواده Compositeae با ۲۹گونه و کمترین آن متعلق به خانواده Eruciferae با۸گونه می باشد همچنین بیشترین اندام مصرفی گیاهان برگ آنهاست