سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد اکبرزاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

منطقه مورد نظر به وسعت ۲۴۱۳ هکتار در صد ۲۵ کیلومتری جنوب ساری واقع است . پایین‌ترین ارتفاع ۱۷۰۰ متر و بلندترین ارتفاع ۲۶۰۰ متر می‌باشد. این پژوهش با هدف شناسایی گونه‌های گیاهی، معرفی فلور ، تغییر شکل‌های زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه واوسر انجام گرفت. به این منظور نمونه‌های گیاهی از نقاط مختلف منطقه در طی دو فصل رویشی بین سال‌های ۱۳۸۳-۱۳۸۲ جمع‌آوری و سپس مورد شناسایی قرار گرفتند. طیف زیستی منطقه با تعیین در صد گونه‌های متعلق به هر یک از شکل‌های زیستی ترسیم شد. جایگاه این منطقه از نظر جغرافیا یکی‌یکی ایران بر اساس داده‌های حاصل از پراکنش جغرافیایی گونه‌های شناسایی شده و منابع موجود مورد بررسی قرار گرفت. از ۱۶۷ گل به منطقه سه گونه سرخس، سه گونه بازدانه، ۱۳۹ قول نهان دانه تک لپه هستند . این گونه‌ها به ۴۸ تیره ۷۳۴ جنس تعلق دارند. مهم‌ترین شیوه‌های گیاهی منطقه از نظر غنای گونه‌ای عبارتند از : Rosaceae < Lamiaceae <Asteraceae < Poaceae . پراکنش ۵/۳۹ در صد گونه‌ها به ناحیه رویشی ایرانی – کورانی منحصر می‌گردد . کز این تعداد ۱۵ گونه آندمیک ایران هستند. ۸۰% گیاهان آندمیک ، انحصاری نانسی یک ایرانی-طولانی و ۲۰% انحصاری ناحیه اروپایی- سیبریایی است. در بین گیاهان منطقه همی کریپتوفیت ها با ۵/۴۵ در صد فراوان پیش توی زیستی محسوب می‌شوند.