سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

موسی رنجبر – کارشناس پژوهشی زراعت و اصلاح نباتات
فاطمه احمدلو – کارشناس ارشد جنگلداری دانشگاه تربیت مدرس
غلامرضا گودرزی – عضو هیئت علمی و مربی پژوهشی و کارشناس ارشد جنگلداری
حجت اله زاهدی پور – عضو هیئت علمی و استادیار پژوهشی اکولوژی گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی و م

چکیده:

منطقه کویر میقان اراک با حوضچه آبگیر به مساحت ۱۲۰۰۰ هکتار در شمال شرقی شهر اراک واقع شده است که از لحاظ زیستگاه ی و تنوع گیاهی دارای ارزش ویژه ای است این بررسی با هدف شناسایی و معرفی گونه های گیاهی جهت حفاظت و برنامه ریزی های اجرایی اصولی انجام شد پس از پیمایش جمع آوری و آماده سازی گونه های گیاهی در هرباریوم نسبت به شناسایی آنها اقدام گردید. درکل ۸۹ گونه از ۲۳ تیره ۴ تک لپه ایها و ۱۹ دو لپه ای ها و ۶۶ جنس شناسایی شد که بیشترین گونه ها متعلق به خانواده های chenopodiaceae, compositae,poaceae, papilionaceae به ترتیب با ۳۱ (۳۴/۸۳ درصد ) ، ۱۰ ( ۱۱/۲۳ درصد و ۹ ( ۱۰/۱۱ درصد و ۷ ( ۷/۸۶ درصد گونه می باشد و ۳۵/۹۷ درصد بقیه گونه ها متعلق به خانواده های دیگر می باشد.