سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نونا میرسعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی،
علی اصغر آریایی – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زمین شناسی، مشهد
علیرضا عاشوری – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زمین شناسی، مشهد

چکیده:

به منظور شناسایی فرامینیفرهای کرتاسه پیشین، برش مناسبی ازسنگ های کربناته روستای قرق در ۲۶ کیلومتری شمال چناران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. برش مذکور دارای ضخامت ۹۰ متر می باشد که متشکل از سنگ آهک، سنگ آهک مارنی، مارن، شیل و سنگ آهک شیلی است. مطالعه میکروسکوپی ۵۸ مقطع نازک تهیه شده از این برش منجر به شناسایی ۲۵ جنس و ۲۶ گونه از فرامینیفرهای بنتیک گردید از جمله می توان به Praorbitolina cormyi, Palorbitolina lenticularis, Orbitolina trochus, Orbitolina discoidea, Orbitolina sp., Simplorbitolina manasi, Dictyoconus sp., Iraqia simplex, Iraqia aff. Hensoni, Iraqia sp., Balkhania balkanica, Trocholina cf. alpina, Rumanoloculina robusta, Rumanoloculina ponticuli, Rumanoloculina pseudominima, Istriloculina eliptica, , Spiroloculina sp., Debariana hahounerensis, praechrysalidina cf. infracretacea, Nautiloculina sp., Nezzazata isabellae, Mayncina bulgarica, Charentia cuvillieri, Lenticulina sp., Derventina filipescui , اشاره کردکه مؤید سن بارمین _آپتین می باشند.