سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید مستعلی – دانشجوی کارشناسیارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
جبارعلی ذاکری – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
ساندرا ملو – عضو هیئت علمی دانشگاه لیسبون پرتغال

چکیده:

تراکم بزرگراه هنگامی اتفاق می افتد که یک وسیله باعث تاخیر در تردد وسایل نقلیه دیگر شود که حداقل زمان مسافرت را افزایش می دهد و باعث افزایش مصرف سوخت و تصادفات و یدگر هزینه های اقتصادی می شود بعلاوه تراکم بزرگراهی و تصادفات خسارتی افزایش یافته و به نظر می رسد که درسالهای آتی بیشتر نیز شود طبق اصل قیمت گذاری با اعمال عوارض برابر با تفاوت میان هزینه حاشیه ای اجتماعی و هزینه حاشیه ای خصوصی روی مسیرهای شبکه شرایط جریان ترافیکی سیستم بهینه قابل دستیابی است انجام این کار دو هدف کلی را دنبال کرده است اعمال عوارض از طریقنهادنبار مالی بردوش استفاده کنندگان اصلی جاده ها کمک شایانی درجهت کاهش حجم ترافیک و کاهش تصادفات می گردد عمده هدف مطرح دراین بخش کاهش شلوغی و پی آمدهای منفی آن مثل آلودگی و تصادفات می باشد.