سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سامان خوش آمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
منوچهر قرشی – سازمان زمین شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
هادی جراحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

محدوده مورد مطالعه در گستره شمال غرب خلیج فارس واقع شده است. هدف از این بررسی شناسایی الگوهای ساختاری پنهان در بستر خلیج فارس و همچنین نحوه ارتباط آنها با ساختارهای اصلی منطقه می باشد. بدین منظور به کمک داده های لرزه خیزی و همچنین داده های ژئوفیزیکی به شناسایی این عناصر پرداخته شد. نتایج حاصل از این بررسی ها شامل شناسایی گسل جدیدی در منطقه به نام گسل خلیج فارس و نحوه ارتباط آن با دیگر گسل های منطقه گردید.