سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعیده آهنگری – اداره منابع انسانی – شرکت امدادخودرو سایپا
حسن صراف جوشقانی – اداره منابع انسانی – شرکت امدادخودرو سایپا

چکیده:

امروزه استقرار سیستم های پرداخت پاداش در سازمان های مختلف بعنوان ضرورتی برای ایجاد انگیزه و مشارکت دادن کارکنان در کارها برای دستیابی به بهره وری بیشتر تلقی می شود؛ در این خصوص تجربیات موسسات موفق و یافته های پژوهشگران درخصوص بکاربری سیستم های تشویقی، راهکاری اساسی برای نهادینه کردن بهره وری و ارتقای آن در بخش صنعت و خدمات خواهد بود. مقاله حاضر نیز تلاشی برای انتقال تجربیات پیشین و ارائه آخرین یافته های موجود در زمینه تسهیم دستاورد و نظام اجرایی آن می باشد. با توجه به نیاز کنونی در تامین قدرتمند و موثر مالی سیستم های پاداش و سایر سیستم های عملیاتی مشابه، نحوه ارائه مطالب نیز منطبق بر سیر تاریخی این سیستم ها و براساس گسترش انواع طرح های تسهیم دستاورد در نظر گرفته شده است تا بعد از مطالعه این مقاله، امکان مدلسازی این سیستم ها در بخش های مختلف برای خواننده مهیا شود. در این تحقیق ، بعد از شناسایی و طبقه بندی سیستم های پاداش ، به معرفی تسهیم دستاورد و انواع آن اشاره گردیده اس ت. در ادامه جهت پاسخ به سوالات و چالش های تسهیم دستاورد بخصوص در حوزه مالی، به آنالیز و تحلیل کلیات این طرح ها از حیث اجرایی پرداخته شده است. در انته ای مقال ه نی ز ب ه نحوه تامین مالی طرح های تسهیم دستاورد و مکانیزم لازم در سازم ان مختلفی که علاقمند به استفاده از برنامه های پاداش گروهی در توسعه منابع انسانی هستند؛ اشاره شده است. به امید آنکه مقاله حاضر بتواند اهمی ت انتخاب، طراحی و اجرای مناس ب سیستم های پاداش را در بخش های درگیر توسعه منابع انسانی مشخص نموده و آنها در انجام اقدامات سنجیده یاری نماید.