سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیرا حقدان – دانشجوی آارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ،
حسین قطمیری – دکترای زمین شناسی اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، د
مهرداد کریمی – دآترای زمین شناسی اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، د

چکیده:

کانسار تیتانیوم آهنوج یکی از مهمترین ذخائر تیتانیوم ایران به شمار می آید آه توان تولید کنسانتره ایلمنیت ۴۵ % و آنسانتره آم عیار مگنتیت حاوی ۵٠ % آهن و ٣۵ % ایلمنیت را دارا می باشد. یکی از مشکلات تولید کنسانتره مگنتیتی در این مجتمع،درگیری شدید آانه و باطله در سنگ مادر معدن است که مهمترین کانی های باارزش آن: ایلمنیت،تیتانومگنتیت و روتیل می باشند و مهمترین آانیهای مزاحم آن : پیریت ، پیروتیت ، هورنبلند و پلاژیوآلاز می باشند. بررسی میکروسکوپی مقاطع صیقلی و صیقلی نازک جهت تعیین ابعاد کانی های اصلی، ساخت و نوع درگیری آنها با کانی های باطله غیرفلزی نقش مهمی را در مطالعات کانه آرایی و بخصوص تعیین درجه آزادی کانی های باارزش را ایفا می کنند. بدین سبب آزمایش های جدایش مغناطیسی، دانه بندی محصولات جدایش، تجزیه شیمیای آنها و سپس مطالعات کانی شناسی، جهت بررسی انواع درگیری های کانیایی بر روی نمونه های مختلف آنسانتره و خوراک صورت پذیرفت که نتایج آن عبارتند از: ١- انواع درگیری های کانه و باطله در سنگ معدن به سه دسته عمده: دوتایی، سه تایی و چندتایی تقسی مبندی شدند. ٢- در دامنه ابعادی ٩٠ تا ١۵٠ میکرون آنسانتره تیتانومگنتیت، آه آمترین محتوای آهن و سولفور را دارند، درگیری های دوتایی مگنتیت- پیریت و مگنتیت – ایلمنیت مشاهده شد. در صورتی آه در ذرات بالای ۵٠٠ میکرون و زیر ٩٠ میکرون آه بیشترین عیار ایلمنیت و آهن را دارند؛ بیشتر درگیر یهای دوتایی از نوع روتیل- گانگ،ایلمنیت- مگنتیت و مگنتیت- پیروتیت مشاهده شد.در نهایت بهینه سازی فرآیند جدایش می بایست با ترآیب دو مرحله میز لرزان و سه مرحله جدایش مغناطیسی شدت پایین برای آاهش ذرات بالای ۵٠٠ میکرون و زیر ٩٠ میکرون در فرآیند صورت پذیرد.