سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار دانشگاه سمنان
عباس سیوندی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان

چکیده:

ضریب بزرگنمایی بارهای زلزله که در ایین نامه ها با ۰W نشان داده شده است در طراحی ستون های سازه های فولادی مقام در برابر زلزله و همچنین قاب های خمشی با شکل پذیری متوسط و زیاد به کار میرود. این ضریب برای براورده کردن مقاومت جانبی بیشتری از سازه و تخمین ماکزیمم نیروهایی که توسط حرکت زمین در اجزاء انها که تحت این بار همچنان خطی بمانند، به کار میرود.
درکدهای داخلی، ضریب بزرگنمایی مذکور در آیین نامه های طرح و اجرای ساختمان های فولادی (مبحث دهم مقررات ملی ساختمان) و آیین نامه ی طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۸۴-۲۸۰۰) به همراه ترکیب بارهای ویژه طراحی معرفی شده است. این تحقیق در مورد مقایسه ضریب بزرگنمایی بارهای زلزله در کدهای داخلی با کدهای معتبر UBC,NEHRP می باشد و نتیجه گردید که محاسبه ضریب مذکور بر اساس ضوابط آئین نامه فولاد ایران به نتایج متفاوتی نسبت به محاسبه این ضریب در استاندارد ۲۸۰۰ ایران می گردد. و همچنین مقایسه مذکور نشان می دهد که کدهای UBC,NEHRP نیز در معرفی این ضریب مقادیر متفاوتی را ارائه نموده اند.