سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ثریا سعیدی – گروه زمین شناسی، دانشگاه تبریز
محسن موذن – گروه زمین شناسی، دانشگاه تبریز
رباب حاجی علی اوغلی – گروه زمین شناسی، دانشگاه تبریز

چکیده:

سنگهای رسی – نیمه رسی دگرگون شده از جمله سنگهای دگرگونی به همراه سنگهای کالک- سیلیکات،مرمر و میگماتیتها هستند که تحت تاثیر نفوذ توده های گرانیتوئیدی فاز تکتونیکی لارامید (اواخر کرتاسه -پالئوسن) در شمال غرب ایران (جنوب نقده) تشکیل شده اند. هورنفلس های رسی- نیمه رسی از جمله سنگهای دگرگونی فاقد فولیاسیون هستند که از نظر اندازه در ردیف دانه متوسط قرار می گیرند. کانیهایگارنت- پلاژیوکلاز- مسکویت- بیوتیت- کردیریت – کوارتز- کلریتوئید- استارولیت و پتاسیم فلدسپار با هم درسنگهای رسی – نیمه رسی جنوب نقده متبلور شده اند. شیمی کانی های همزیست با استفاده از آنالیزمایکروپروب تعیین شده اند. هورنفلس های جنوب نقده با دو ماهیت متفاوت رسی و نیمه رسی به ترتیت شامل ۲ (کلریتوئید- بیوتیت – کردیریت، بیوتیت – کردیریت – استارولیت) و ۵ (بیوتیت، بیوتیت – کردیریت، گارنت- کردیریت، فلدسپار پتاسیم، مذاب) زون دگرگونی می باشند. براساس زون بندی دگرگونی، درجه دگرگونی متوسط تا بالا (رخساره آمفیبولیت) برای سنگهای دگرگونی رسی- نیمه رسی جنوب نقده پیشنهاد شده است.