سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر حسنی – گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید مسعود مجدزاده – استادیار گروه زیست‌شناسی ، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

خانواده‌ پترومالیده Hymenoptera: Chalcidoidea یکی از بزرگ‌ترین و مشکل‌ترین خانواده‌های Chalcidoidae از نظر تاکسونومیکی است.اکثریت پترومالیده پارازیتوئید اولیه یا ثانویه هستند و آفات در بسیاری از حشرات در بعضی از مراحل رشد و نمو آن‌ها هستند به همین دلیل نقش مهمی را در کنترل بیولوژی که آفات حشرات متعلق در مزارع بازی می‌کنند و تعداد زیادی از آن‌ها در بسیاری از برنامه‌های کنترل بیولوژی که در جهان به کار می‌روند . در این مغالطه نمونه‌برداری هایی که در سال‌های ۱۳۸۸و ۱۳۸۹ در بخش‌هایی از استان خراسان رضوی صورت گرفت تعداد شش گونه جدید برای اولین بار از ایران شناسایی شد که در این مقاله ارائه می‌شود . این شش گونه متعلق به دو زیر خانواده Miscogasterinae وPteromalinae هستند.