سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر خاکپور – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران
میثم طوسی –
نوشین خزاعی – فارغ التحصیل برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده:

جهت الویت بندی صنایع و معرفی واحدهای واجد استقرار سیستم پایش لحظه ای Online در ابتدای امر اقدام به تعیین شاخص های ضروری مورد پایش بر اساس پرسشنامه های طراحی شده، بررسی نتایج سوابق زیست محیطی واحدهای صنعتی و پایش های انجام شده گردید. در ابتدای امر اقدام به بررسی اطلاعات اخذ شده از پرسشنامه های زیست محیطی گردید و از بین پارامترهای موجود در پرسشنامه، دو پارامتر مساحت واحد صنعتی و پرسنل شاغل در واحدهای صنعتی به عنوان الویت ثانویه انتخاب گردید. شاخص آلودگی های زیست محیطی به عنوان شاخص اولیه معرفی شدند؛ به طوری که اگر صنعتی واجد یکی از این شاخص ها باشد شرط لازم و کافی جهت استقرار سیستم پایش لحظه ای را بدست آورده است. در این مرحله از میان شاخص های آلودگی های زیست محیطی دو شاخص عمده یعنی شاخص آلودگی پساب (COD) و از میان پارامترهای آلودگی هوا دو شاخص گاز دودکش (پارامتر CO) و غبار دودکش به عنوان شاخص های آلودگی هوا تعیین و معرفی گردید. از ۲۵۰ واحد صنعتی پایش شده تعداد ۱۳۴ واحد صنعتی از نظر شاخص های معرفی شده، مشمول استقرار سیستم Online شده اند.