سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نجمه فریدنیا – دانشگاه شیراز
مریم دهقانی – دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله، چند شاخص جهت ارزیابی فنی شبکه های برق معرفی شده اند . مبنای مطالعات، ارزیابی و بررسی وضعیت بارگذاری خطوط و ترانسفورماتورهای شبکه ووضعیت ولتاژ پستها می باشد . شاخص های پیشنهادی هم وضعیت شبکه را در حالت عادی درنظر می گیرند و هم وضعیت ت ک اضطراری خروج عناصری مانند خط، ترانسفورماتور یا ژنراتور را لحاظ می نمایند. ضمناً تاثیر میزان بار پستها، سطح ولتاژ خطوط و سطح ولتاژ اولیه ترانسفورماتورها در محاسبه شاخ صهای مربوطه درنظر گرفته شده است. شاخص های پیشنهادی برای ارزیابی و مقایسه فنی چند طرح پیشنهادی و یا برای رتبه بندی میزان تاثیر هر طرح در شبکه قابل استفاده خواهند بود. این شاخص ها برای قسمتی از شبکه برق فارس محاسبه شده و نتایج آن ها در مقاله آورده شده است.