سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا مکنون – استادیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه امیرکبیر تهران
حمید سهرابی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب دانشگاه امیرکبیر تهران

چکیده:

رشد روزافزون تقاضا و محدودیت شدید منابع آب در کشورهای خشک و نیمه خشک وکشورهای در حال توسعه روشهای سنتی مدیریت منابع آب راناکارامدتر از گذشته جلوه گر می سازد تغییر تفکر مدیران بخش آب از مدیریت عرضه به مدیریت مصرف و تقاضا گامی در این راستا بوده است که به دلایل متعددی از کارایی مورد انتظار برخوردار نبوده است لزوم یکپارچه نگری یافتن منابع جدید و نامتعارف و استفاده از روشهای مدیریتی مبتنی بر یکپارچه نگری راه حلهایی است که برای جلوگیری از بروز بحران در بخش آب پیشنهاد شده اند. در سالهای اخیر با ظهور شاخصی تحت عنوان ردپای آب که نمایش از مجموع مصارف آب در جامعه هدف به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و مجازی با حقیقی است دریچه ای جدید برای انجام تحقیقات در راستای مدیریت نوین منابع آ ب با رویکرد یکپارچه باز شده است.