سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نرگس بنائیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
مرتضی زنگنه – دانشجوی دکتری مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

سیستم مکانیزاسیون کشاورزی یک سیستم پیچیده برپایه منابع طبیعی منطقه ای و شرایط اقتصادی اجتماعی است بنابراین با توجه به ماهیت آن تصمیمگیری و اتخاذ سیاست پیرامون مباحث مرتبط با آن فرایندی سخت و پیچیده است سیاست گذاران این بخش باید بطور کامل ازشرایط اجتماعی اقتصادی و منطقه ای دریک منطقه خاص آگاهی کامل داشته باشند همچنین از اطلاعات با ارزش به موقع و بطورموثر به منظور ایفای نقش درتنظیم بازار و تصمیمات کلان اقتصاد روستایی استفاده نمایند بنابراین ایجاد یک سیستم باز پشتیبان تصمیم مکانیزاسیون کشاورزی AMDSS با هدف کمک به تصمیم گیری ضروری به نظر می رسد این سیستم می تواند انواع مختلفی از اطلاعات جامع مدلهایمناسب و روشهای تجزیه و تحلیل را برای ستادهای اجرایی کشاورزی به منظور حل انواع گوناگون مسائل تصمیمگیری یا برنامه ریزی های توسعهپیشنهاد نماید مسائل و مشکلاتی که سیاست گذاران این بخش درطول فرایند تصمیم سازی مکانیزاسیون کشاورزی با آن مواجه می شوند مربوط به مسائل نیمه ساختاریافته و غیرساختاریافته است این سیستم دارای حجم عظیمی از داده ها و اطلاعات اقتصادی مکانیزاسیون کشاورزی و براساس آخرین پیشرفت ها درزمینه سیستم های پشتیبان تصمیم است از این رو داده انبار فرایند آنالیز آنلاین و تکنولوژی داده کاوی درAMDSS به منظور تشکیل یک سیستم پشتیبان تصمیم جامع گنجانده شده است.