سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد عبداله زاده – استاد عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

چکیده:

اغلب مسائل درپزشکی مدرن بسیار پیچیده است و دلایل متقن برای تصمیم گیری های دقیق وجود ندارد تصمیم گیری های پزشکان برپایه علم و براساس تجربه می باشد حجم مفید اطلاعات پزشکی که حتی با یک محدوده کوچک تشخیصی درارتباط است به قدری زیاد است که تصمیم گیری سریع و دقیق را دشوار خواهد ساخت ضمنا فناوری های مدرن روز بروز برحجم این اطلاعات می افزایند و مساله را از بعد حجم اطلاعات دشوار تر از پیش خواهند ساخت بصورتی که پزشکان تاکنون با چنین حجم وسیعی از اطلاعات مواجه نشده بودند ضمنا تنوع یبماری و وابستگی هر نوع بیماری به مشخصات بیولوژیکی و سابقه بیمار خود موجب خاص بودن موضوع و تصمیم گیری جدید خواهد بود با توجه به مسائل فوق الذکر به آسانی قابل درک است که ما با مشکلات جدی درفرایند تشخیص پزشکی بهطور عمومی و عملکرد پزشکان بطور اختصاصی مواجه خواهیم شد که نیازمند یک خرد جمعی با کمک سیستم های خبره است . سیستم های خبره درپزشکی به نرم افزارهای کامپیوتری گفته می شود که برای کمک به تشخیص های بالینی طراحی وساخته شده اند