سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا ماه بانویی – کارشناسی ارشد زلزله
سیدبهرام بهشتی اول – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دراین مقاله ترکیب جدیدی از میراگرهای اصطکاکی تسلیم فولاد و روش طراحی آن درمرکز یک سیستم مهاربندی متقاطع جهت استهلاک انرژی ورودی زلزله معرفی میشود بهعلت داشتن مکانیزمهای ساده و عدم نیاز به مصالح و تکنولوژی خاص درمقایسه با دیگر سیستمهای استهلاک انرژی سیستم پیشنهادی می تواند به عنوان یکی از روشهای مناسب و کارا جهت بهبود عملکرد لرزه ای سازه های موجود محسوب گردد مزیت تمرکز خرابی درحلقه امکان کاربرد آن را دربهسازی ساختمان های بادبندی لاغر موجود که براساس نیروهای کششی طراحی شده اند ممکن می سازد امکان تعویض ساده و سریع آن پس از تحمل خرابی دریک زلزله بزرگ از دیگر مزایای این سیستم می باشد.