سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد خزاعی – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه
سیدمسلم آتشی –

چکیده:

یکی از ابزارهای مورد استفاده در کشاورزی دقیق استفاده از سیستم های تعیین موقعیت ماشینهای کشاورزی است که روز بهیکی از ابزارهای مورد استفاده در کشاورزی دقیق استفاده از سیستم های تعیین موقعیت ماشینهای کشاورزی است که روز بهروز استفاده از آن متداول تر می شود. سیستمIMUبه صورت مستقل یا در کنار سیستمGPS می تواند کشاورزی دقیق را در رسیدن به اهداف خود یاری دهدIMU. واحدی مستقل در مدل های الکترونیکی است که اطلاعات سرعت زاویه ای و شتاب خطی را که از پردازشگر اصلی فرستاده شده، جمع آوری می کند. محفظهIMU شامل دو حسگر جداگانه است. حسگر اول یک شتاب سنج سه گانه بوده، که سه سیگنال آنالوگ تولید می کند. حسگر دوم، حسگر سه گانه سرعت زاویه ای است که سه سیگنال آنالوگ خروجی دارد. اطلاعات این حسگرها بوسیله یک ریز پردازنده جمع آوری شده، و با سرعت مشخص به پردازشگر اصلی بر می گردد. پردازشگر اصلی با استفاده از داده های جمع آوری شده بوسیله حسگرها، موقعیت ماشینهایکشاورزی را جهت تسطیح و دیگر عملیات کشاورزی دقیق تعیین می کند. پردازش اطلاعات بدست آمده از ادوات در سیستمIMU موجب دقت زیاد و تامین زمان واقعی ۴ در تعیین موقعیت ماشینهای کشاورزی می شود. این امر اهمیت فوق العاده ای در کارکرد کشاورزی دقیق دارد. جهت پردازش اطلاعات در سیستمIMUباید دستگاه مختصاتIMU به دستگاه مختصات موقعیت ادوات کشاورزی تبدیل گردد؛ که این عمل توسط روابط ریاضی و ماتریس های تبدیل صورت می گیردسیستم IMUرفتار و موقعیت ادوات و ماشینهای کشاورزی را با سرعت بالاتری نسبت به سیستمGPS اندازه گیری می کند. در کنار ساختمان ها یا زیر درختان، سیگنال هایGPS مسدود شده و دقت به طور چشمگیری پایین می آید. در حالی که درسیستمIMU این نقص به دلیل سرعت بالای تبادل اطلاعات برطرف گردیده است. همچنین در مواردی که تعداد ماهواره های دریافت کننده سیگنال در سیستمGPS کمتر از چهار عدد شده یا در سیگنال ها تداخلی بوجود آید، کارکرد سیستمGPS مختل می شود. در صورتی که سیستمIMUدر این مواقع به کار خود ادامه می دهد. سیستمIMU که برای بدست آوردن اطلاعات پردازش شده از عملیات مزرعه ای بکار می رود، در مقایسه با سیستمGPS دقت، قابلیت اطمینان و سرعت یشتری دارد. با استفاده از مزایای این سیستم، می توان آنرا جهت پشتیبانی عملیات کشاورزی دقیق و تامین زمان واقعی، بصورت یک سیستم ترکیبی باGPS یا به طور مستقل به کار برد.