سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود رودبارکی –
داوود فدایی –

چکیده:

بمنظور توانایی جانشین سازی و پشیبانی انرژی تجدیدپذیر در افق زمانی طولانی مدت، تکنولوژیهای ذخیره سازی انرژی کارآمد، نقش کلیدی ایفا می کنند. اهداف ذخیره سازی انرژی نشان دهنده این مطلب است که چه نوع پشتیبانی انرژی بر پایه انرژی های تجدیدپذیر در آینده در دسترس خواهد بود و چه نقشی تکنولوژیهای ذخیره سازی انرژی در صنعت ایفا خواهند کرد، چرا که ذخیره سازی انرژی مشکلات ذاتی انرژیهای تجدیدپذیر را حل می کنند. همه هدف ما این است که بجای استفاده از حجم، دبی، هد بسیار بالا سیال (در نیروگاهای تلمبه ذخیره ای)، از سیستم ذخیره سازی انرژی هیدرولیک روغن پر فشار که در واقع از حجم سیال کم و فشار ثابت برای تولید انرژی هیدرولیک استفاده می کند، در حالت دشارژ بهره گیریم. طبق محاسبات ما چنان چه قیمت هر کیلووات ساعت برق در اوج مصرف برابر $/kw 5/1 شود، هزینه های طرح در مدت یکسال قابل بازگشت است. توجه به سیکل عمر طولانی این روش و بازده بسیار بالا (بر اساس دادهای این مقاله ۸۷%)، همچنین قابلیت اطمینان بالا در همه شرایط، عدم آلودگی محیط زیست، سادگی سیستم نسبت به سیستمهای ذخیره سازی در این ابعاد، می تواند انگیزه ای برای بررسی های آتی و بهینه تر شدن سیستم ذخیره سازی انرژی هیدرولیکی باشد.