سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شاداب فرامرزی – دانشجوی دکتری اصلاح و فیزیولوژی درختان میوه
عباس یداللهی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
بهرام محمد سلطانی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
حسن حاج نجاری – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات و گواهی نهال و بذر

چکیده:

سیب گوشت قرمز ایرانی یکی از گون ههای ارزشمند سرزمینمان است که تاکنون توجه خاصی به آن نشده است . این سیب دارای ویژگی بارز و مهم وجود آنتوسیانین در کورتکس است که برتری آن را نسبت به سایر ارقام هم به سبب جذابیت ظاهری و هم خواص درمانی آنتوسیانین شامل جلوگیری از بیماری های قلبی، سرطان و دیابت آشکار می سازد . لذا در این پژوهش به بررسی صفات و ویژگ یهای مطلوب این میوه جهت صنعت کمپو تسازی و سایر صنایع فر آوری سیب پرداخته شده است. از آنجا که ایران دارای تنوع ژنتیکی بالایی برای سیب است و اقلیم مناسب برای پرورش این محصول را داراست، ورود چنین ارقامی به بازار صادرات، ارتقا دهنده جایگاه صادرات ایران است.