سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خلیل فروزنده – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه پیام نور تبریز
رضا صادقی – عضو هیأت علمی بخش زمین شناسی، دانشگاه پیام نور
مهین محمدی – عضو هیأت علمی بخش زمین شناسی، دانشگاه پیام نور
بهمنیار کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده:

این تحقیق، به مطالعه توالی الیگوسن از سازند آسماری در برش چینه شناسی تنگ موشکان Tang- e Mushkan با هدف تعیین ریزرخساره های زیستی، زیرمحیط ها و محیط رسوبی پرداخته است. برش مذکور در تاقدیس تامار Tamar از زیرحوضه فارس داخلی در زاگرس چین خورده و در محدوده مرزی استان های فارس و کهکیلویه و بویراحمد انتخاب گردیده و ضخامت آن بالغ بر ٣۴٩ متر می باشد. نتیجه مشاهدات و مطالعات دقیق صحرایی و آزمایشگاهی، تشخیص ٨ ریزرخساره در سه زیرمحیط رسوبی لاگون Lagoon سد ماسه ای بیوکلاستی Bar و دریای باز Open marine بوده که همگی در یک سکوی کربناته از نوع رمپ همشیب تشکیل گردیده اند.