سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه فتوت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
سمانه محمدی کلاوشک – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین محمودی قرایی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
سیدرضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

نهشته های سازند زرد در برش الگو در ۳ کیلومتری جنوب غرب روستای زرد به ضخامت ۲۸۵ متر شامل دولومیت، شیل، آهک نازک لایه تا توده ای، ماسه و مارن می باشد و در ناحیه تکل کوه در ۹۵ کیلومتری شمال غرب آشخانه با ضخامت ۱۹۲ متر، شامل سنگ آهک ضخیم لایه ، آهک مارنی، آهک ماسه ای و مارن است که به صورت هم شیب بر روی سازند مزدوران و در زیر سازند تیرگان قرار گرفته است. این سازندکه در غرب کپه داغ رخنمون دارد معادل سازند شوریجه در شرق کپه داغ است و تا به حال مطالعات رسوب شناسی بر روی آن انجام نشده است. با برداشت ۱۶۰ نمونه از این دو برش و مطالعات میکروسکوپی ۱۰ زیر رخساره کربناته در برش الگو و ۱۳ زیر رخساره کربناته در برش تکل کوه به همراه دو زیر رخساره آواری متعلق به زیرمحیط های رسوبی پهنه جزر و مدی، لاگون، سد و رمپ داخلی مشرف به دریای باز شناسایی شد. بر اساس تجزیه و تحلیل میکروفاسیس ها و مشاهدات صحرایی سازند زرد در مناطق مورد مطالعه در یک رمپ کربناته نهشته شده است. بر اساس مطالعات انجام شده این سازند در برش الگو بیشتر دولومیتی و در محیط کم عمقتری نسبت به برش تکل کوه که بیشتر آهکی است، نهشته شده است.