سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی داسمه – کارشناس ارشد سرویسهای صنعتی و کارشناس ارشد مهندسی نفت

چکیده:

به تحقیق ثابت شده است که یکی از عمده دلایل بازدهی نامطلوب انرژی در واحدهای پالایشگاهی، جرم گذاری نفت خام در مجموعه مبدلهای حرارتی پیش گرم کن نفت خام این واحدهای می باشد که به دلیل عدم درک صحیح مکانیسمهای دخیل در جرم گذاری، ندانستن دلایل بوجود آمدن این مکانیسمها و اطلاعات بسیار کم در مورد ماهیت جرم و رسوب بوجود آمده، یکی از موضوعات چالش برانگیز در چند دهه اخیر بوده است. می توان گفت، متدهایی که اکنون برای طراحی مبدلهای حرارتی در دست اجراست، قبل از اینکه به طور بنیادی باعث جلوگیری از جرمگذاری این تجهیزات شوند، به نوعی باعث جرمگذاری آنها نیز می گردند. در این مقاله سعی داریم رویکرد سیستمی را برای جلوگیری ازاین مشکل قدیمی پیشنهاد کرده و به ذکر یکی از پروژه های موفق در این خصوص در یکی از کشورهای پیشرفته صنعتی خواهیم پرداخت. با رویکرد سیستمی می خواهیم بستری برای شناخت پارامترهای موثر در جرم گذاری فراهم کرده و چهارچوبی برای تخمین جرمگذاری و جلوگیری از آن بوسیله طراحی، انتخاب روشها و فرموله سازی نتایج بدست آمده، تعریف کنیم. امید است با انتخاب چنین رویکردهایی در کشورمان، بتوانیم گام مهمی در حل مشکلاتی از این قبیل در صنعت کشور برداریم.