سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهره اعلمی نیا – دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
فرهاد شیخی – دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
امیرعلی طباخ شعبانی – پژوهشکده علوم زمین – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

تزریق تود ههای نفوذی گرانیت تا گرانودیورت (توده نفوذی قروه) به درون سنگهای آهکی جنوب قروه منجر به تشکیل انواع اسکارن و مرمرهای کال کسیلیکات دار شده است، که با حرکت از توده نفوذی به سمت سنگهایآهکی، یک منطقه بندی مشخص را نشان میدهند که به ترتیب شامل اسکارنهای کلینوپیروکسن، اسکارنهای کلینوپیروکسن- وزوویانیت، اسکارنهای گارنت و زون مرمرهای کالک سیلیکاتدار هستند، که با فاصله گرفتن ازتوده نفوذی به سمت سنگهای آهکی، رنگ گارن تها از قهو های تیره به قهو های روشن تغیر مینماید.