سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسرین اخضری – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی سهند
مریم محمدی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

به منظور رفع نواقص ناشی از روشهای آنالیز مؤلفههای اصلی Principal Component Analysis و شبکه های عصبی Neural Network روش ترکیبی PCA Neural Network در شاخههای مختلف مهندسی و پزشکی گسترش یافته است. استفاده از این روش در اکتشاف معدن میتواند در کاهش حجم دادهها و در نتیجه سادهتر شدن آنالیز مؤلفههای اصلی یا شبکههای عصبی و تشخیص الگوی حاکم بر دادههای ژئوشیمیایی مفید باشد. در این مقاله به معرفی انواع روشهای PCANN کاربردهای آن، روش آنالیز مؤلفههای اصلی، روش شبکههای عصبی و الگوریتم PCANN پرداخته شده است.