سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جواد قمری اصل – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، گروه آموزشی ارگونومی
معصومه عابدی – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، گروه آموزشی ار

چکیده:

رقابت روزافزون شرکتهای سازندهی خودرو در جهت افزایش کیفیت و کارایی محصولات تولیدی و سختگیرانهتر شدن قوانین و استانداردهای جهانی در مورد طراحی و ساخت وسایل نقلیه در جهت کاهش خطرات جانی و مالی برای سرنشینان، باعث شده است که شرکتهای سازنده به سمت استفاده از تمامی روشهای علمی و تخصصهای کمککننده در راه بهبود کیفت محصولات تولیدی بپردازند. در این میان، یکی از رشتههایی که به طور کاملاَ علمی به بحث در مورد طراحی انسانمحور وسایل و بویژه وسایل نقلیه میپردازد، علم ارگونومی میباشد. اهمیت پرداختن به مسائل ارگونومی در طراحی خودروها تا آنجاست که در تمامی شرکت- های سازندهی خودرو، گروهی با عنوان مرکز تحقیقات ارگونومی موجود میباشد. ارگونومی با در نظر گرفتن انسان به عنوان مهمترین عامل در طراحی و ساخت و تعامل با محصولات و محیط اطراف، محصولات را بر اساس تواناییها، ناتوانیها و نیازهای انسان طراحی میکند. در طراحی خودرو از آنجایی که انسان مهمترین عامل در تعامل با ماشین و محیط میباشد، رعایت اصول ارگونومی بسیار حائز اهمیت میباشد. در مقاله حاضر به بحث در مورد روش های مختلفی که برای دستیابی به استانداردهای ارگونومی در طراحی وسایل نقلیه به کار می روند پرداخته شده و مراحل طراحی ارگونومیک خودرو را در به صورت سیستماتیک بیان خواهند شد.