سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سحر درویشی –
اعظم سادات حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز
عاطفه جنادله – کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین

چکیده:

ارزیابی ریسک زیست محیطی زلزله یکی از مولفه های مهم مدیریت و برنامه ریزی شهری محسوب می شود.در این راستا مطالعات و تحقیقات متعددی به منظور تعیین روش های ارزیابی ریسک زلزله در شهر های مختلف جهان صورت پذیرفته است. با توجه به لرزه خیزی اکثر مناطق شهری در کشور لزوم بررسی از روش هایی مناسب و بومی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله به بررسی روش هایی از قبیل ارزیابی ریسک تطبیقی، ارزیابی ریسک با به کار گیری از روش سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش HAZUS و ارزیابی احتمالی و تعیین خطر بروز زلزله، پرداخته شده است.