سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا افتخاری – کارشناس ارشد مهندسی خاک و پی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

چکیده:

در سالهای اخیر با توجه به توسعه و گسترش شهرها و افزایش سرعت ساخت و سازهای شهری به دلیل انجام گود برداری های غیراصولی در موارد متعددی شاهد فروریختن دیواره های گود و یا ساختمانهای جانبیمی باشیم که باعث جان باختن انسانهای بی گناهی گردیده است. در زمینه مهار گودها روش های متعددی وجود دارد و لیکن روش نیلینگ که در این مقاله به آن پرداخته شده است به دلیل اجرای سریع و نسبتا ساده وهمچنین مقاومت بهتر در مقابله با نیروهای لرزه ای،کاربرد فراوانی داشته و هر روز به موارد استفاده از آن افزوده می شود. این مقاله به معرفی روش نیلینگ پرداخته و همچنین روش اجرا و کلیات و اصول طراحیمهارها را بررسی می کند