سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید حاجی لو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، گروه معدن، دانشکده فنی، د
جعفر عبدالهی شریف – استادیار، گروه معدن، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه
سیدمرتضی حیدری – کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن دانشگاه ارومیه
حامد سرادار – کارشناسی ارشد مکانیکسنگ، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسل

چکیده:

در اکثر روش های سنتی و مدرن استخراج سنگ تزئینی قواره نمودن کوپ های قابل حمل به بازار مصرف با حفر چال های موازی و اعمال تنش یکنواخت به سطوح برش انجام می گیرد. برای اعمال تنش به سطوح برش از مواد شیمیائی انبساطی، گوه، جک و … می توان استفاده نمود. در این مقاله نتایج حاصل از پژوهش های انجام گرفته بر روی تیوب های نانو ساختاری به منظور قواره نمودن سنگ های تزئینی و ویژگی های منحصربفرد این تیوب ها مورد بحث قرار گرفته و بر اساس نتایج حاصل، رهیافت نوینی برای قواره نمودن سنگ های تزئینی بر اساس این تیوب های نانو ساختار ارائه شده است.بررسیهای آزمایشگاهی نشان داد این تیوب ها قادر هستند حداقل در یکصد بار استفاده خواص خود را حفظ نمایند.