سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر محمودزاده – دکتری مدیریت بحران و زلزله- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف
توحید تاجیک – کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

فرآیند ارزیابی سریع لرزه ای ساختمان ها با هدف تهیه اطلاعات لازم برای برنامه های مدیریت شهری و مدیریت بحران انجام می شود. با استفاده از روش های ارزیابی سریع می توان میزان خسارت وارده به ساختمان های مختلف شهر را استخراج نمود و بر اساس میزان آسیب پذیری آنها برنامهریزی نمود. ارزیابی سریع آسیب پذیری لرزه ای به منظور شناسایی سریع و کم هزینه آسیب پذیری ساختمان های موجود صورت می پذیرد و با استفاده از نتایج آن و با بهره گیری از تکنیکGIS می توان اطلاعات مدیریت بحران یک شهر یا منطقه را تکمیل نمود. در این مقاله روشی جدید، جامع و کارآمد در ارزیابی سریع لرزه ای ساختمان ها معرفی می گردد. روش ارائه شده در این تحقیق در ارزیابی سریع لرزه ای ساختمان ها بر پایه مطالعه ارزیابی ۲۲۰۰ ساختمان و با الهام گیری از بحث آنالیز خطا یا تکنیکFMEA بنا شده است. بر اساس این روش شاخص های آسیب پذیری ساختمان به تفکیک حاصل می شود و با استفاده از نتایج ارزیابی می توان ساختمان ها در چهار گروه احتمال ریزش، آسیب پذیری زیاد، آسیب پذیری متوسط، آسیب پذیری کم طبقه بندی نمود.